Nj.e. Njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovini, gđa Christiane Hohmann i direktor DVV International - Ureda za BiH, Dr. Emir Avdagić na događaju "Njemačka u Bosni i Hercegovini"

Nj.e. Njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovini, gđa Christiane Hohmann i direktor DVV International - Ureda za BiH, dr. Emir Avdagić na događaju "Njemačka u BiH"

Direktor DVV International - Ureda za BiH (desno) potpisao je Sporazum o saradnji sa ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona (lijevo)

DVV International - Ured za BiH je u 2018. godini realizovao četiri osnovne andragoške
obuke u Mostaru, Zenici, Banja Luci i Bijeljini

Učesnici X. sastanka kontakt osoba za obrazovanje odraslih
Decembar 2018., Mostar

Predstavnici DVV Internationala u službenoj posjeti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Novosti

Saopštenje DVV Internationala o korištenju potencijala učenja i obrazovanja odraslih u borbi protiv krize, razvoju novih ponuda i osiguranju održivosti oblasti učenja i obrazovanja odraslih u...

Pročitaj više

U petak, 6. marta, predstavnici DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu održali su sastanke sa partnerskim organizacijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde pri čemu su potpisani...

Pročitaj više

Tokom mjeseca decembra DVV International je u saradnji sa nadležnim ministarstvima obrazovanja iz Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo realizovao još tri okrugla stola na temu...

Pročitaj više

Galerija

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

Sistem obrazovanja u BiH

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo