Jedanaest ključnih preporuka za unapređenje zakonskih i podzakonskih regulativa u obrazovanju odraslih

Detaljnom analizom ustanovljena je potreba za izmjenama i/ili usaglašavanjem regulativa u svim administrativnim jedinicama, a identificirano je više od 50 konkretnih stavki koje treba uzeti u razmatranje u nastavku procesa unapređenja oblasti obrazovanja odraslih.

Učesnici sastanka su bili predstavnici 6 kantona FBiH, Republike Srpske i Brčko distrikta

Grupni rad - Standardi i normativi u obrazovanju odraslih

Grupni rad - Programi obrazovanja odraslih

Identificirano je više od 50 stavki/potreba za unapređenjem i usaglašavanjem

Dr. Perica Ivanek iz Brčko distrikta prezentuje potrebe za unapređenjem i naredne korake

Drugi sastanak „Zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih“ održan je 22. i 23. novembra na Jahorini s fokusom na detaljniju analizu rezultata i zaključaka prvog sastanka, održanog u oktobru 2018. godine, te usaglašavanje preporuka za unapređenje.

Učesnici ovog sastanka su bili pravni savjetnici i kontakt osobe za obrazovanje odraslih u nadležnim institucijama iz ukupno 6 kantona Federacije BiH, kao i iz Republike Srpske i Brčko distrikta.

Korištenjem interaktivnih metoda u radu analizirane su četiri tematske cjeline za koje je, na osnovu rezultata prvog sastanka, procijenjeno da ih je neophodno unaprijediti, jasnije definisati i što je moguće više usaglasiti. Te četiri cjeline su: standardi i normativi u obrazovanju odraslih, proces osnivanja i registracije organizatora obrazovanja odraslih, programi obrazovanja odraslih - proces odobravanja, trajanje i način realizacije i javne isprave u obrazovanju odraslih - sadržaj, oblik i zaštita.

Detaljnom analizom ustanovljena je potreba za izmjenama i/ili usaglašavanjem regulativa u svim administrativnim jedinicama, a identificirano je više od 50 konkretnih stavki koje treba uzeti u razmatranje u nastavku procesa unapređenja oblasti obrazovanja odraslih.

Na osnovu analize svih zakonskih i podzakonskih akata, provedene u toku prvog i drugog sastanka, te analize njihove implementacije i primjenjivosti u praksi, definisano je 11 ključnih preporuka za unapređenje oblasti obrazovanja odraslih u narednom periodu kojima se nadležnim obrazovnim vlastima sugeriše da je neophodno:

 1. Donijeti programe obrazovanja odraslih zasnovane na ishodima učenja,
 2. Razmotriti potrebu skraćivanja trajanja formalnih programa obrazovanja odraslih,
 3. Utvrditi donju granicu (minimum) broja polaznika različito za općeobrazovne i stručne predmete,
 4. Usaglasiti termine formalnih i neformalnih programa,
 5. Ujednačiti visinu administrativne takse za postupak provjere ispunjavanja uslova za rad ustanove za obrazovanje odraslih i odobravanje programa,
 6. Ujednačiti propise o ustanovama koje mogu realizirati formalne programe obrazovanja odraslih, posebno osnovno obrazovanje odraslih,
 7. Dodati slikovni prikaz javnih isprava, pored opisnog/tekstualnog, u pravilnike o javnim ispravama u obrazovanju odraslih,
 8. Ujednačiti proces štampe, izdavanja i zaštite javnih isprava,
 9. Obrazovanje odraslih u svim administrativnim jedinicama uskladiti sa Principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih,
 10. Jačati intersektorsku saradnju sa ciljem razvoja i osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih,
 11. Inicirati revidiranje Principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih.

Učesnici drugog sastanka su na temelju navedenih preporuka, svako za svoju administrativnu jedinicu, definisali i neophodne korake, a realizacija svih definisanih koraka planirana je za period od decembra 2018. do decembra 2019. godine. Stoga je za očekivati da zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini budu puno detaljnije i jasnije definisani te značajnije usaglašeni već do kraja 2019. godine.

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo