Kontakt osobe za obrazovanje odraslih predstavile ostvareni napredak i ključne izazove u obrazovanju odraslih u 2019.

Dvanaesti redovni sastanak kontakt osoba za obrazovanje odraslih održan je 12. i 13. decembra u Bihaću u organizaciji DVV International – Ureda za BiH i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Učesnicima je dobrodošlicu poželio i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, gdin Damir Omerdić

Sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Odjela za obrazovanje Brčko distrikta te 6 nadležnih kantonalnih ministarstava obrazovanja

Dvanaesti redovni sastanak kontakt osoba za obrazovanje odraslih održan je 12. i 13. decembra u Bihaću u organizaciji DVV International – Ureda za BiH i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta te 6 nadležnih kantonalnih ministarstava predstavili su svoje aktivnosti na polju obrazovanja odraslih u 2019. godini ukazavši pri tome na ključne izazove sa kojima su se suočavali u toku njihove implementacije, kao i na rezultate koje su ostvarili.

Protekla godina historijska je prekretnica za obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini, obzirom na konačno finaliziranje procesa usvajanja zakonskog okvira u cijeloj zemlji, a uspješnom je čini i donošenje novih javno važećih programa, akreditacija novih organizatora obrazovanja odraslih, uspostavljanje međusektorske saradnje u pojedinim sredinama i drugi individualni rezultati administrativnih jedinica.

DVV International nastavlja pružati podršku razvoju sistema i u narednoj godini, a u partnerstvu sa nadležnim ministarstvima obrazovanja najavljeno je uvođenje Informacionog sistema za kontrolu obrazovanja odraslih i monitoring – ISKOOM, unapređenje međusektorske saradnje te jačanje menadžerskih i kapaciteta nastavnog kadra organizatora obrazovanja odraslih.

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo