Centar za cjeloživotno učenje Fakulteta političkih nauka i zvanično otvoren

Zahvaljujući podršci DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, u vidu opreme i materijala za trening programe i andragoške biblioteke, i zvanično je otvoren Centar za cjeloživotno učenje Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Novi prostor za obuku

DVV International je osigurao finansijsku podršku za novu opremu, materijale za obuku i andragošku biblioteku

Centar su otvorili prof.dr. Lejla Turčilo (lijevo) i dr.sc. Emir Avdagić (u sredini)

Zahvaljujući podršci DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, u vidu opreme i materijala za trening programe i andragoške biblioteke, i zvanično je otvoren Centar za cjeloživotno učenje Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, koji će u novoopremljenom prostoru nuditi trening programe sadašnjim i bivšim studentima FPN, kao i drugim zainteresiranim polaznicima, iz oblasti koje su u domenu osnovne djelatnosti Fakulteta politickih nauka (politologija, sociologija, komunikologija, socijalni rad i sigurnosne i mirovne studije). Donaciju je voditeljici Centra prof.dr. Lejli Turčilo i sekretarki Centra doc.dr. Belmi Buljubašić uručio direktor DVV International - Ureda za BiH dr. Emir Avdagić.

Centar je dio napora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu da, pored redovne obrazovne ponude, razvija i ponudu programa cjeloživotnog učenja, te će u tom pogledu sve aktivnosti Centra biti organizirane prema andragoškim standardima i principima.

U 2018. godini, pored izrade Kataloga obrazovne ponude, bit će poduzete i aktivnosti na upisu Centra u Registar organizatora obrazovanja odraslih od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo.

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo