Program andragoške obuke javno važeći u još dva kantona, u Zeničko-dobojskom kantonu realizacija drugog modula obuke

Nakon što su Kanton Sarajevo 2017. godine i Zeničko-dobojski kanton krajem 2018. godine program andragoškog osposobljavanja „Osnovna andragoška obuka“ proglasili javno važećim, u prethodnom periodu ovaj proces je završen u još dva kantona i to Unsko-sanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Grupni rad: Obuka za nastavnike srednjih stručnih škola

Obuka za mlađi akademski kadar Univerziteta u Zenici

Nakon što su Kanton Sarajevo 2017. godine i Zeničko-dobojski kanton krajem 2018. godine program andragoškog osposobljavanja „Osnovna andragoška obuka“ proglasili javno važećim, u prethodnom periodu ovaj proces je završen u još dva kantona i to Unsko-sanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Paralelno sa tim procesima Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je uz podršku DVV Internationala započelo realizaciju ovog programa i to za dvije grupe polaznika. U periodu od 28. do 31. avgusta realizovan je i drugi modul ove obuke pod nazivom „Komunikacija, grupna dinamika i upravljanje obrazovnom grupom“.

Neke od tema drugog modula su: priroda, elementi i nivoi komunikacije, principi aktivnog slušanja, komunikacija u radu sa odraslima, procjenjivanje i feedback, neverbalna komunikacija, koučing, upravljanje dinamikom obrazovne grupe te rješavanje problematičnih situacija u grupi.

Realizator drugog modula bio je doc.dr. Perica Ivanek.

Programi „Osnovna andragoška obuka“ objavljeni u službenim novinama dostupni su ovdje, a više o obuci u Zeničko-dobojskom kantonu pročitajte ovdje

Novosti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo