Okrugli stolovi o obrazovanju odraslih

U saradnji sa institucijama nadležnim za oblast obrazovanja odraslih u četiri kantona FBiH (Unsko-sanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde i Kanton Sarajevo), Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH, DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu u 2019. godini organizuje ciklus od sedam okruglih stolova o obrazovanju odraslih na području ovih administrativnih jedinica.

Cilj okruglih stolova je da se kroz dijalog različitih učesnika u ovom procesu promovira obrazovanje odraslih i ukaže na potrebu koordiniranog pristupa kako bi obrazovanje odraslih dalo željene rezultate u kontekstu ostvarivanja ličnog, profesionalnog i društvenog razvoja.

Banja Luka

Prvi okrugli sto realizovan je u srijedu, 19. juna 2019. godine u Banja Luci u saradnji sa Zavodom za obrazovanje odraslih Republike Srpske, a učešće je uzelo više od 30 predstavnika organizatora obrazovanja odraslih, ministarstava, zavoda, preduzeća i dr. Posebnu važnost za suorganizatora predstavlja saradnja organizatora obrazovanja odraslih sa predstavnicima privrede te je upravo to bio fokus diskusije ovog okruglog stola.

Program okruglog stola u Banja Luci

Nadolazeći događaji


Goražde, 26. septembar 2019.
Brčko, 24. oktobar 2019.
Bijeljina, 25. oktobar 2019.
Zenica, novembar 2019.
Bihać, novembar 2019.
Sarajevo, decembar 2019.

Projekti

Dobrodošli u DVV International <br> Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo